Slovo lekára

Vážené dámy a páni,


dostávajú sa Vám do rúk prípravky Gemioptal® FORTE a Gemioptal® TOP Q, ktoré boli vyvinuté na základe svetovo uznávaných odborných štúdií a v spolupráci s renomovanými výrobcami potravinových doplnkov spoločnosťami Kemin a DSM. Očná klinika Gemini je jediné súkromné pracovisko v Európe, s ktorým tieto spoločnosti nadviazali úzku spoluprácu.

Gemioptal® FORTE je prvou generáciou prípravkov rady Gemioptal®. Medzi jeho základné stavebné prvky v jednej kapsule patrí 11 mg luteínu, 2,2 mg zeaxantínu, 40 mg prírodných antioxidantov (extrakt z hroznového semienka a extrakt z čučoriedky) a 10 mg ženšenu.

Gemioptal® TOP Q je špičkový doplnok stravy, obsahujúci karotenoidy (kryštalický luteín a zeaxantín), Omega - 3 mastné kyseliny a zinok. Všetky tieto látky majú podľa svetovo uznávaných štúdií pozitívny vplyv na zrak. Luteín a zeaxantín, sú základné stavebné prvky makulárneho pigmentu. Gemioptal® TOP Q obsahuje patentovanú formu kryštalického luteínu FloraGLO®, ktorý bol použitý v množstve klinických štúdií. Omega - 3 mastné kyseliny, najmä potom ich zložka DHA, tvoria až 93% sietnice. Prípravok Gemioptal® TOP Q obsahuje 250 mg DHA v jednej kapsuli, z tohto dôvodu má užívanie priaznivý vplyv nielen na zrak, ale aj na správnu funkciu mozgu a srdca. Ďalej je v prípravku obsiahnutý zinok, ktorý má tiež priaznivý vplyv na normálny vývoj zraku.

Váš zrak je pre nás prioritou a snažíme sa Vám ho nielen chrániť, ale v mnohých prípadoch aj navracať po vážnych úrazoch či chorobách.

Prajeme Vám, aby užívanie prípravkov z rady Gemioptal® bolo pre Vás prínosné a problémy so zrakom sa Vám vyhýbali.

 

prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
prednosta očnej kliniky Gemini

prim. MUDr. Pavel Čejka
primár vitreoretinálneho centra očnej kliniky Gemini

 

 

1. Sietnica

Sietnica je najvnútornejší list steny očnej gule. Jej hrúbka kolíše od 0,5 mm pri papile až do 0,1 mm pri ora serrata. Jej hlavnou funkciou je snímanie a predspracovanie svetelných signálov prichádzajúcich na sietnicu cez šošovku.

Sietnica je zložená z dvoch základných vrstiev: vonkajšia vrstva, ktorá je tvorená pigmentovým epitelom a vnútorná vrstva tvorená tyčinkami a čapíkmi, ďalej potom bipolárnymi bunkami a gangliovými bunkami. Centrálna oblasť sietnice sa nazýva žltá škvrna. (1-5)

2. Vekom podmienená degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly (ďalej len VPDM) je chronickým degeneratívnym ochorením postihujúcim primárne choriokapilaris, Bruchovu membránu a RPE. Je dnes vo vyspelých štátoch vedúcou príčinou ťažkého postihnutia CZO u populácie nad 60 rokov veku. Podľa nových štatistík možno očakávať do roku 2025 jej nárast o 40%.


VPDM spôsobuje stratu centrálnej zrakovej ostrosti asi u 6% osôb starších ako 65 rokov a asi u 20% osôb starších ako 75 rokov.

Štúdie sociodemografických rizikových faktorov preukázali, že prevalencia, incidencia a progres všetkých foriem VPDM prudko stúpa s narastajúcim vekom. Z očných rizikových faktorov je uvádzaná hypermetropia (ďalekozrakosť) a v niektorých štúdiách protektívny vplyv tmavo sfarbených dúhoviek. Podľa niektorých pozorovaní môže operácia katarakty zvyšovať riziko VPDM, pretože zakalená šošovka blokuje škodlivý vplyv UV žiarenia. Naviac tu môže zohrávať určitú úlohu aj pooperačný zápal. (1,3,4)

3. Klinické formy VPDM

Suchá forma

Táto forma degenerácie makuly je spôsobená zánikom kapilár v chlorikapilaris makulárnej krajiny. Suchá forma VPDM sa vyskytuje u 85% postihnutých pacientov. Dôsledkom tohto ochorenia vzniká skotóm a praktická slepota.

Do klinického obrazu suchej formy VPDM patria tiež drúzy. Sú to malé okrúhle bieložlté ložiská hlboko v sietnici. Ide o hyalinný materiál vznikajúci v súvislosti s degeneráciou pigmentového epitelu. V okamihu, kedy sa drúzy začnú zväčšovať a splývať, znamenajú vysoké riziko progresie ochorenia vlhkej formy. (4)


suchá forma degenerácie makuly


pohľad zdravým okom

Vlhká forma

Táto forma degenerácie makuly je spôsobená rastom novotvorených ciev z cievnatky, ktoré sa šíria pod Bruchovou membránou. V Bruchovej membráne vznikajú trhlinky, ktorými novotvorené cievy prenikajú pod pigmentový epitel a neskôr tiež pod sietnicu. Tieto cievy majú patologicky zvýšenú permeabilitu. Nasleduje serózna ablácia pigmentového epitelu, spojená s náhlym a výrazným poklesom zrakovej ostrosti a vznikom veľmi rušivých metamorfopsií. V porovnaní so suchou formou je postup zmien u vlhkej formy rýchlejší a dramatickejší. (4)


Liečbu tejto formy VPDM zaviedol v roku 2006 ako prvý MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.


vlhká forma degenerácie makuly

pohľad zdravým okom

Počiatočné príznaky vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) je možné veľmi ľahko prehliadnuť, pretože choroba často postihne na začiatku len jedno oko. Zhoršenie zraku tak veľakrát ľudia prehliadajú a pomýšľajú iba na zmenu okuliarov.


VPDM je veľmi nutné diagnostikovať v jej počiatočnej fáze, pretože práve v tej dobe je liečba najefektívnejšia.

Vyšetriť seba, prípadne Vašich známych môžete aj sami pomocou Amslerovej mriežky. Ide o štvorcovú sieť s fixačným bodom uprostred, ktorá testuje správnu funkciu žltej škvrny.

Otestujte sa sami a odhaľte toto zradné ochorenie včas.


normálne videnie

príklad možného videnia s VPDM

Ako Amslerovu mriežku používať?
  • Testujte sa aspoň 1x týždenne.
  • Ak používate dioptrické okuliare, nasaďte si ich.
  • Zakryte si jedno oko.
  • Sledujte mriežku zo vzdialenosti cca. 30 - 50 cm za dobrých svetelných podmienok.
  • Sústreďte svoj pohľad iba na štvorcový bod uprostred siete.
  • Sledujte, či vidíte štvorcovú sieť ako pravidelnú, či niektoré štvorce nechýbajú, alebo či nie sú deformované.
  • Testujte každé oko zvlášť.

Stiahnite a vytlačte si Amslerovu mriežku!

Ak zistíte akékoľvek zmeny na štvorcovej sieti, neváhajte to okamžite oznámiť svojmu očnému lekárovi.

4. Katarakta – sivý zákal

Podľa niektorých pozorovaní môže operácia katarakty zvyšovať riziko VPDM, pretože zakalená šošovka blokuje škodlivý vplyv UV žiarenia. Naviac tu môže zohrávať určitú úlohu aj pooperačný zápal. (1)


Katarakta je choroba oka, kedy sa šošovka zakalí a pacient vidí, ako by sa pozeral cez špinavé sklo alebo pomaly zamŕzajúce okno. Choroba sa dnes lieči nahradením zakalenej ľudskej šošovky tenkou umelou šošovkou. Vo svete je dnes aj napriek pokročilej modernej liečbe stále jednou z hlavných príčin slepoty v rozvojových krajinách. Podľa WHO je sivý zákal celosvetovo zodpovedný za 48% prípadov slepoty v dospelosti (okolo 18 miliónov ľudí).

Katarakta je najčastejšie spôsobená starnutím, tzv. senilná katarakta. Tento typ tvorí absolútnu väčšinu operovaných katarákt. Dedičnosť môže ovplyvniť, či katarakta vznikne skôr alebo neskôr. Základného vyvolávateľa však medicína doteraz nepozná, preto nie je možné stanoviť ani jednoznačnú prevenciu. (5)

Použitá literatúra

1 Kuchyňka P. a kol.: Oční lékařství, Grada Publishing, a.s., 2007
2 Čihák R.: Anatomie 3, Grada Publishing, a.s., 1997
3 Kraus H. a kol.: Kompendium očního lékařství, Grada Publishing, a.s., 2007
4 Rozsíval P. a kol.: Oční lékařství, Galén, 2006
5 http://cs.wikipedia.org

 

Moja objednávka

0,- €
zobraziť
Práve sa nachádzate: Gemioptal TOP Q » Slovo lekára » Slovo lekára